برج های خنک کننده هواروب با ده سال ضمانت بدنه و به ارزان ترین قیمت تقدیم شما خواهد شد. قطعات برقی برج خنک کننده مانند فن شامل 18 الی 24 ماه ضمانت سازنده خواهند بود.

چینی مقصود یكی از بزرگترین تولید كنندگان چینی در ایران است. این شركت قدیمی در سال 91 در زمینه تولید خود با دشوریهایی مواجه شد. ایراد كار در عملكرد برجهای خنك كننده این شركت بود. عدم كارایی مناسب برجهای خنك كننده چینی مقصود مدیران این شركت را بر ان داشت تا با كارشناسان شركت هواروب به مذاكره بنشینند.تعمیر برج خنك كننده چینی مقصود

چینی مقصود یكی از بزرگترین تولید كنندگان چینی در ایران است. این شركت قدیمی در سال 91 در زمینه تولید خود با دشوریهایی مواجه شد. ایراد كار در عملكرد برجهای خنك كننده این شركت بود. عدم كارایی مناسب برجهای خنك كننده چینی مقصود مدیران این شركت را بر ان داشت تا با كارشناسان شركت هواروب به مذاكره بنشینند.

پس از بررسی های صورت گرفته توسط مهندس محمدی برجهای خنك كننده موجود در كارخانه چینی مقصود مورد تغییر و تحول قرار گرفت و در مدت زمان كوتاهی كلیه مشكلات این شركت در زمینه برج خنك كننده بر طرف گردید.

Top