برج های خنک کننده هواروب با ده سال ضمانت بدنه و به ارزان ترین قیمت تقدیم شما خواهد شد. قطعات برقی برج خنک کننده مانند فن شامل 18 الی 24 ماه ضمانت سازنده خواهند بود.

شركت زنیت یكی از قدیمی ترین تولید كنندگان فراورده های نفتی در مشهد است. طراحی برج خنك كننده این مجموعه با هزینه ای استثنایی در تابستان امسال توسط كارشناسان شركت هواروب ارتقا یافت و به مجموعه افتخارات شركت هواروب اضافه گردید.پروژه كولینگ تاور شركت زنیت

شركت زنیت یكی از قدیمی ترین تولید كنندگان فراورده های نفتی در مشهد است. طراحی برج خنك كننده این مجموعه با هزینه ای استثنایی در تابستان سال 98 توسط كارشناسان شركت هواروب ارتقا یافت و به مجموعه افتخارات شركت هواروب اضافه گردید.

طراحی قطره گیر می بایست به نحوی به انجام برسد كه هیچ گونه آبریزی از برج خنك كننده به محوطه بیرون صورت نگیرد.

همچنین مهم است كه سیستم قطره گیر برج خنك كننده افت فشار قابل توجهی ایجاد نكند چرا كه در این صورت راندمان برج خنك كننده به میزان قابل توجهی كاهش خواهد یافت.

برای ایجاد تعادل به نحوی كه برج خنك كننده راندمان كاری خود را حفظ كند و آبریزی به بیرون برج وجود نداشته باشد می بایست طراحی دقیق و عملیات مطابق با طراحی به انجام برسد.

شركت هواروب انواع خدمات و سرویسهای مربوط به برج خنك كننده و سیستمهای خنك كاری آب و... را در مشهد و حومه با قیمتهای استثنایی به انجام می رساند.

Top