برج های خنک کننده هواروب با ده سال ضمانت بدنه و به ارزان ترین قیمت تقدیم شما خواهد شد. قطعات برقی برج خنک کننده مانند فن شامل 18 الی 24 ماه ضمانت سازنده خواهند بود.

صنایع ذوب سعید كارگاه كوچكی ست كه در جاده كلات مشهد واقع است. در این مجموعه جهت كاهش دمای تابلو برق و ترانسهای مربوط به كوره القایی نیاز به برج خنك كننده به شدت احساس می شد.ساخت كولینگ تاور صنایع ذوب سعید

صنایع ذوب سعید كارگاه كوچكی ست كه در جاده كلات مشهد واقع است. در این مجموعه جهت كاهش دمای تابلو برق و ترانسهای مربوط به كوره القایی نیاز به برج خنك كننده به شدت احساس می شد.

از دست دادن تعدادی از ترانسها و كاهش كیفیت تولید از دلایل این امر به شمار می رفت.

با طراحی برج خنك كننده مدار باز با ظرفیت 30 تن تبرید كلیه مشكلات این شركت بر طرف گردید.

Top