پروژه برج خنك كننده بيمارستان قائم مشهد

شركت هواروب ضمن طراحي و توليد برج خنك كننده با قيمت هاي استثنايي و كيفيت فوق العاده بالا عموما در شركتهاي اطراف شهر مشهد و استان خراسان رضوي و حتي استانهاي همجوار تعميرات و بهينه سازي انواع برج خن كننده را به انجام مي رساند.

سرويس برج خنك كننده امري بسيار تخصصي مي باشد كه اگر به صورت جدي و علمي بدان پرداخته نشود لطمات جبران ناپذيري را براي شركتهاي توليدي و مجموعه هاي مسكوني و خدماتي به همراه خواهد داشت.

بيمارستان قائم يكي از قديمي ترين و بزرگترين بيمارستانهاي مشهد به شمار مي رود كه يكي از برج هاي خنك كننده اين بيمارستان با مشكل آبريزي مداوم مواجه شده بود. به همين دليل از كارشناسان هواروب براي بررسي رفع مشكل دعوت به عمل آمد.

همانطور كه در تصوير مشاهده مي شود بدنه فايبرگلاس برج خنك كننده مذكور دچار ترك شده و آبريري مداوم دقيقا از همين ترك اايجاد گرديده بود.

 

پروژه برج خنك كننده بيمارستان قائم مشهد

به صورت متداول برج خنك كننده فايبرگلاس نسبت به ضربه و ارتعاشات آسيب پذير است.

آسيب پذير بودن برج فايبرگلاس كه از معايب برج فايبرگلاس محسوب مي شود به نحوي است كه حتي اگر ضربه مستقيم نيز به بدنه اين نوع برج خنك كننده وارد نيامده باشد بسيار محتمل است كه با توجه به ارتعاشات فن برج خنك كننده بدنه دچار آسيب ديدگي و ترك شود.

اگر از برج خنك كننده گالوانيزه يا پلي اتيلن استفاده شود اغلب مشكلات تعميراتي اتي برج خنك كننده فايبرگلاس پيش نخواهد آمد.

 


برج خنک کننده 100 تن تبرید

قیمت :56,000,000 تومان

قیمت :50,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 50 تن تبرید

قیمت :36,000,000 تومان

قیمت :32,000,000 تومان

برج خنک کننده 1500 تن مدار باز

قیمت :825,000,000 تومان

قیمت :742,500,000 تومان

برج خنک کننده 150 تن تبرید

قیمت :85,000,000 تومان

قیمت :75,000,000 تومان

برج خنک کننده 500 تن تبرید مدار باز

قیمت :275,000,000 تومان

قیمت :250,000,000 تومان

برج خنک کننده 200 تن تبرید

قیمت :112,000,000 تومان

قیمت :100,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 750 تن تبرید

قیمت :510,000,000 تومان

قیمت :455,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 150 تن

قیمت :105,000,000 تومان

قیمت :93,000,000 تومان

برج خنک کننده 2000 تن تبرید مدار باز

قیمت :1,120,000,000 تومان

قیمت :1,000,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 60 تن تبرید

قیمت :42,000,000 تومان

قیمت :38,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1000 تن تبرید

قیمت :690,000,000 تومان

قیمت :620,000,000 تومان

برج خنک کننده 60 تن تبرید مدار باز

قیمت :34,000,000 تومان

قیمت :30,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 20 تن تبرید

قیمت :21,000,000 تومان

قیمت :19,000,000 تومان

برج خنک کننده 10 تن تبرید مدار باز

قیمت :13,000,000 تومان

قیمت :11,000,000 تومان

برج خنک کننده 20 تن تبرید مدار باز

قیمت :17,000,000 تومان

قیمت :15,000,000 تومان

برج خنک کننده 250 تن مدار باز

قیمت :138,000,000 تومان

قیمت :125,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1500 تن تبرید

قیمت :1,035,000,000 تومان

قیمت :885,000,000 تومان

برج خنک کننده 1000 تن تبرید مدار باز

قیمت :560,000,000 تومان

قیمت :554,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 2000 تن تبرید

قیمت :1,380,000,000 تومان

قیمت :1,240,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 500 تن تبرید

قیمت :345,000,000 تومان

قیمت :310,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 200 تن

قیمت :140,000,000 تومان

قیمت :125,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 40 تن

قیمت :28,000,000 تومان

قیمت :25,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 250 تن تبرید

قیمت :175,000,000 تومان

قیمت :155,000,000 تومان

برج خنک کننده 750 تن مدار باز

قیمت :420,000,000 تومان

قیمت :375,000,000 تومان

برج خنک کننده 40 تن تبرید مدار باز

قیمت :23,000,000 تومان

قیمت :20,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 100 تن

قیمت :75,000,000 تومان

قیمت :65,000,000 تومان

برج خنک کننده 50 تن تبرید مدار باز

قیمت :29,000,000 تومان

قیمت :25,000,000 تومان

ضمانت بازگشت 7 روز
ارسال کالا به تمام نقاط ایران
24 ساعته

اطلاعات تماس


آدرس دفتر : مشهد کریمی یک پلاک 53 طبقه همکف
نشانی کارخانه: مشهد - جاده مشهد قوچان آزادی 155
09153030725  09362259904


Copyright © havarub.ir 2018