برج خنک کننده مدار بسته 20 تن تبرید

قیمت :21,000,000تومان

قیمت :19,000,000تومان

برج خنک کننده 500 تن تبرید مدار باز

قیمت :275,000,000تومان

قیمت :250,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 500 تن تبرید

قیمت :450,000,000تومان

قیمت :300,000,000تومان

برج خنک کننده 40 تن تبرید مدار باز

قیمت :30,000,000تومان

قیمت :20,000,000تومان

برج خنک کننده 750 تن مدار باز

قیمت :430,000,000تومان

قیمت :285,000,000تومان

برج خنک کننده 1000 تن تبرید مدار باز

قیمت :520,000,000تومان

قیمت :350,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 750 تن تبرید

قیمت :700,000,000تومان

قیمت :490,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1000 تن تبرید

قیمت :930,000,000تومان

قیمت :620,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 40 تن

قیمت :38,000,000تومان

قیمت :25,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1500 تن تبرید

قیمت :1,200,000,000تومان

قیمت :800,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 2000 تن تبرید

قیمت :1,800,000,000تومان

قیمت :1,200,000,000تومان

برج خنک کننده 1500 تن مدار باز

قیمت :790,000,000تومان

قیمت :525,000,000تومان

برج خنک کننده 2000 تن تبرید مدار باز

قیمت :1,030,000,000تومان

قیمت :700,000,000تومان

برج خنک کننده 10 تن تبرید مدار باز

قیمت :16,000,000تومان

قیمت :10,500,000تومان

برج خنک کننده 50 تن تبرید مدار باز

قیمت :35,000,000تومان

قیمت :23,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 50 تن تبرید

قیمت :36,000,000تومان

قیمت :32,000,000تومان

برج خنک کننده 60 تن تبرید مدار باز

قیمت :39,000,000تومان

قیمت :26,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 60 تن تبرید

قیمت :58,000,000تومان

قیمت :38,000,000تومان

برج خنک کننده 20 تن تبرید مدار باز

قیمت :22,000,000تومان

قیمت :14,500,000تومان

برج خنک کننده 100 تن تبرید مدار باز

قیمت :56,000,000تومان

قیمت :40,000,000تومان

برج خنک کننده 80 تن تبرید مدار باز

قیمت :48,000,000تومان

قیمت :32,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 100 تن

قیمت :97,000,000تومان

قیمت :64,000,000تومان

برج خنک کننده 150 تن تبرید

قیمت :84,000,000تومان

قیمت :55,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 150 تن

قیمت :135,000,000تومان

قیمت :94,000,000تومان

برج خنک کننده 200 تن تبرید مدار باز

قیمت :115,000,000تومان

قیمت :75,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 200 تن

قیمت :165,000,000تومان

قیمت :110,000,000تومان

برج خنک کننده 250 تن مدار باز

قیمت :143,000,000تومان

قیمت :93,000,000تومان

برج خنک کننده مدار بسته 250 تن تبرید

قیمت :220,000,000تومان

قیمت :145,000,000تومان


ضمانت بازگشت 7 روز
ارسال کالا به تمام نقاط ایران
24 ساعته

اطلاعات تماس


آدرس دفتر : مشهد کریمی یک پلاک 53 طبقه همکف
نشانی کارخانه: مشهد - جاده مشهد قوچان آزادی 155
09153030725  09362259904


Copyright © havarub.ir 2018