برج خنك كننده مدار بسته شركت آپادان پلاست

شركت هواروب يكي از معتبرترين و خلاق ترين شركتها در زمينه توليد برج خنك كننده در ايران به شمار مي ايد كه انواع برج خنك كننده مدار باز و برج خنك كننده مدار بسته را با قيمتهاي فوق العاده استثنايي طراحي و توليد مي كند.

استفاده از شيوه هاي خلاقانه بر مبناي اصول علمي و مهندسي سبب شده است كه در شركت هواروب قيمت برج خنك كننده بسيار پايينتر از ساير شركتهاي داخلي و خارجي باشد.

قيمت فوق العاده ارزان برج خنك كننده در شركت هواروب كه گاها از قيمت برج خنك كننده دسته دوم نيز پايين تر است در حالي است كه كيفيت انواع كولينگ تاور توليدي در شركت هواروب بسيار بالاتر از شركتهاي ديگر مي باشد و تعميرات و نگهداري فوق العاده راحت و كم هزينه اي را در سالهاي آتي براي صنعت گران به همراه خواهد داشت.

شركت آپادان پلاست نيز يكي از بزرگترين شركتهاي فعال در حوزه چاپ در استان خرسان است كه با توجه به حساسيت بالاي فرآيند توليد چاپ به دما در اين شركت كاركرد برج هاي خنك كننده بسيار حايز اهميت مي باشد.

اين شركت يك دستگاه برج خنك كننده مدار بسته هشتاد تن تبريد دارد كه لوله هاي كويل اين برج خنك كننده مدار بسته با مسدود شدن بر اثر رسوبات راندمان بسيار پاييني داشت.

 

برج خنك كننده مدار بسته شركت آپادان پلاست

 

از سوي ديگر اسيدي بودن مواد به كار رفته در مدار آب خنك كاري برج خنك كننده موجب صدمات به كويل و سوراخ شدن چندين مسير آن شده بود.

با درخواست مديريت فني شركت آپادان پلاست از متخصصين شركت هواروب نحوه عملكرد برج خنك كننده مدار بسته مذكور مورد ارزيابي قرار گرفت و راهكارهاي مورد نظر ارائه شد.

با تاييد مديريت فني شركت آپادان پلاست كليه لوله هاي كويل برج خنك كننده مدار بسته اين شركت برش كاري و به خارج از برج منتقل شد.

 

برج خنك كننده مدار بسته شركت آپادان پلاست

سپس كويل با لوله هاي ضد اسيد و بدون پوسيدگي طراحي و ساخته شد و در برج خنك كننده نصب گرديد.

برج خنك كننده مدار بسته شركت آپادان پلاست كه توسط متخصصين هواروب با كويل جديد مجهز شده است بيش از يك سال است كه با راندمان بسيار بالا و بدون كوچكترين ايراد در حال كار مي باشد.
برج خنک کننده 250 تن مدار باز

قیمت :138,000,000 تومان

قیمت :125,000,000 تومان

برج خنک کننده 150 تن تبرید

قیمت :85,000,000 تومان

قیمت :75,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 60 تن تبرید

قیمت :42,000,000 تومان

قیمت :38,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 20 تن تبرید

قیمت :21,000,000 تومان

قیمت :19,000,000 تومان

برج خنک کننده 100 تن تبرید

قیمت :56,000,000 تومان

قیمت :50,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1000 تن تبرید

قیمت :690,000,000 تومان

قیمت :620,000,000 تومان

برج خنک کننده 20 تن تبرید مدار باز

قیمت :17,000,000 تومان

قیمت :15,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 200 تن

قیمت :140,000,000 تومان

قیمت :125,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 100 تن

قیمت :75,000,000 تومان

قیمت :65,000,000 تومان

برج خنک کننده 60 تن تبرید مدار باز

قیمت :34,000,000 تومان

قیمت :30,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 40 تن

قیمت :28,000,000 تومان

قیمت :25,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 250 تن تبرید

قیمت :175,000,000 تومان

قیمت :155,000,000 تومان

برج خنک کننده 40 تن تبرید مدار باز

قیمت :23,000,000 تومان

قیمت :20,000,000 تومان

برج خنک کننده 50 تن تبرید مدار باز

قیمت :29,000,000 تومان

قیمت :25,000,000 تومان

برج خنک کننده 10 تن تبرید مدار باز

قیمت :13,000,000 تومان

قیمت :11,000,000 تومان

برج خنک کننده 1500 تن مدار باز

قیمت :825,000,000 تومان

قیمت :742,500,000 تومان

برج خنک کننده 500 تن تبرید مدار باز

قیمت :275,000,000 تومان

قیمت :250,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1500 تن تبرید

قیمت :1,035,000,000 تومان

قیمت :885,000,000 تومان

برج خنک کننده 750 تن مدار باز

قیمت :420,000,000 تومان

قیمت :375,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 2000 تن تبرید

قیمت :1,380,000,000 تومان

قیمت :1,240,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 500 تن تبرید

قیمت :345,000,000 تومان

قیمت :310,000,000 تومان

برج خنک کننده 1000 تن تبرید مدار باز

قیمت :560,000,000 تومان

قیمت :554,000,000 تومان

برج خنک کننده 200 تن تبرید

قیمت :112,000,000 تومان

قیمت :100,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 150 تن

قیمت :105,000,000 تومان

قیمت :93,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 50 تن تبرید

قیمت :36,000,000 تومان

قیمت :32,000,000 تومان

برج خنک کننده 2000 تن تبرید مدار باز

قیمت :1,120,000,000 تومان

قیمت :1,000,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 750 تن تبرید

قیمت :510,000,000 تومان

قیمت :455,000,000 تومان

ضمانت بازگشت 7 روز
ارسال کالا به تمام نقاط ایران
24 ساعته

اطلاعات تماس


آدرس دفتر : مشهد کریمی یک پلاک 53 طبقه همکف
نشانی کارخانه: مشهد - جاده مشهد قوچان آزادی 155
09153030725  09362259904


Copyright © havarub.ir 2018