اثبات برتري برج خنك كننده گالوانيزه به برج خنك كننده فايبرگلاس

برج خنك كننده فايبرگلاس بهتر است يا گالوانيزه فلزي؟

اگر قصد خريد برج خنك كننده  داريد اين سوال براي شما پيش آمده كه برج خنك كننده گالوانيزه بهتر است يا برج خنك كننده فايبرگلاس؟ مسلم است كه توليد كننده برج خنك كننده فايبرگلاس محصول خود را بهتر مي داند و توليد كننده برج خنك كننده فلزي گالوانيزه نيز محصول خود را برتر معرفي مي كند. اما در اين مقاله يك راه ساده براي اثبات برتري برج خنك كننده گالوانيزه معرفي مي گردد.

كشور هاي صنعتي چه مدل برج خنك كننده استفاده مي كنند؟

يك راه بسيار ساده براي پاسخ به اين سوال وجود دارد. اگر در گوگل عبارت "برج خنك كننده" را سرج كنيد مشاهده مي نماييد كه بيش از 90 درصد نتايج برج خنك كننده فايبرگلاس خواهد بود. حال اگر در گوگل همين عبارت را به انگليسي جستجو كنيد يعني "cooling tower" را سرچ كنيد مشاده مي كنيد كه كاملا بالعكس 90 درصد نتايج جستجو برج خنك كننده گالوانيزه است. اين مهم نشان مي دهد كه در كشورهاي صنعتي از برج خنك كننده گالوانيزه استفاده مي كنند. جالب اينجاست كه اگر همان ده درصد باقي مانده را نيز مشاهده كنيد يا برج خنك كننده بتني خواهند بود و يا اگر برج خنك كننده فايبرگلاس باشد با باز كردن صفحه مورد نظر متوجه مي شويد كه اين صفحه مربوط به شركتهاي ايراني است. و اين مسئله نشان مي دهد كه چقدر استفاده از برج خنك كننده فايبرگلاس در كشورهاي صنعتي محدود و ناچيز است.

بهترين نوع برج خنك كننده صنعتي كدام است؟

حال با اين آزمايش ساده كاملا مشخص مي شود كه برج خنك كننده فلزي گالوانيزه بهترين نوع برج خنك كننده صنعتي در دنيا علي الخصوص در كشورهاي صنعتي به شمار مي رود.


برج خنک کننده مدار بسته 200 تن

قیمت :165,000,000 تومان

قیمت :110,000,000 تومان

برج خنک کننده 1500 تن مدار باز

قیمت :790,000,000 تومان

قیمت :525,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 100 تن

قیمت :97,000,000 تومان

قیمت :64,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 60 تن تبرید

قیمت :58,000,000 تومان

قیمت :38,000,000 تومان

برج خنک کننده 100 تن تبرید مدار باز

قیمت :56,000,000 تومان

قیمت :40,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 40 تن

قیمت :38,000,000 تومان

قیمت :25,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 50 تن تبرید

قیمت :36,000,000 تومان

قیمت :32,000,000 تومان

برج خنک کننده 2000 تن تبرید مدار باز

قیمت :1,030,000,000 تومان

قیمت :700,000,000 تومان

برج خنک کننده 1000 تن تبرید مدار باز

قیمت :520,000,000 تومان

قیمت :350,000,000 تومان

برج خنک کننده 250 تن مدار باز

قیمت :143,000,000 تومان

قیمت :93,000,000 تومان

برج خنک کننده 50 تن تبرید مدار باز

قیمت :35,000,000 تومان

قیمت :23,000,000 تومان

برج خنک کننده 750 تن مدار باز

قیمت :430,000,000 تومان

قیمت :285,000,000 تومان

برج خنک کننده 500 تن تبرید مدار باز

قیمت :275,000,000 تومان

قیمت :250,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1000 تن تبرید

قیمت :930,000,000 تومان

قیمت :620,000,000 تومان

برج خنک کننده 40 تن تبرید مدار باز

قیمت :30,000,000 تومان

قیمت :20,000,000 تومان

برج خنک کننده 20 تن تبرید مدار باز

قیمت :22,000,000 تومان

قیمت :14,500,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 250 تن تبرید

قیمت :220,000,000 تومان

قیمت :145,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 20 تن تبرید

قیمت :21,000,000 تومان

قیمت :19,000,000 تومان

برج خنک کننده 10 تن تبرید مدار باز

قیمت :16,000,000 تومان

قیمت :10,500,000 تومان

برج خنک کننده 60 تن تبرید مدار باز

قیمت :39,000,000 تومان

قیمت :26,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 2000 تن تبرید

قیمت :1,800,000,000 تومان

قیمت :1,200,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 150 تن

قیمت :135,000,000 تومان

قیمت :94,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 1500 تن تبرید

قیمت :1,200,000,000 تومان

قیمت :800,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 500 تن تبرید

قیمت :450,000,000 تومان

قیمت :300,000,000 تومان

برج خنک کننده 150 تن تبرید

قیمت :84,000,000 تومان

قیمت :55,000,000 تومان

برج خنک کننده 200 تن تبرید مدار باز

قیمت :115,000,000 تومان

قیمت :75,000,000 تومان

برج خنک کننده مدار بسته 750 تن تبرید

قیمت :700,000,000 تومان

قیمت :490,000,000 تومان

ضمانت بازگشت 7 روز
ارسال کالا به تمام نقاط ایران
24 ساعته

اطلاعات تماس


آدرس دفتر : مشهد کریمی یک پلاک 53 طبقه همکف
نشانی کارخانه: مشهد - جاده مشهد قوچان آزادی 155
09153030725  09362259904


Copyright © havarub.ir 2018